Tjänster

Med hjälp av:

 

* Egen verkstad

* Eget lager

* 7 st Servicebilar

* Grävmaskin

* 7 st montörer

* Insatstid med servicebil 2 tim

* God lokalkännedom

Utför vi alla i branschen förekommande arbeten för Om- och Nybyggnad

 

Exempelvis:

 

Vatteninstallationer

 

Sanitetsinstallationer

 

Installation av dag- och spillvattensystem

 

Service av VVS

 

Drift- och Underhållsinstruktioner VVS

 

Värmeinstallationer

 

Kylinstallationer

 

Värmepumpsinstallationer

 

Service av värmepump

 

Fjärrvärmeinstallation

 

Tryckluftsinstallationer

 

Gas- och tryckluftsystem

 

Enskilda avloppsanläggningar

 

 

Vi utför även:

 

Konstruktion av t.ex. VVS-installationer

 

Konstruktion av VVS-ritningar i DWG

 

Projektering

 

 

Och vi är:

 

Certifierade för Heta Arbeten

 

Auktoriserade för Säkert Vatten

 

Godkänt Systematiskt Arbetsmiljöarbete

 

Copyright Hammar VVS Teknik AB 2016© All Rights Reserved