Referensobjekt

Totalinstallation av VVS-system i ny fastighet Industribyggnad B Anderssons Åkeri AB Hammar (2017)

Tillbyggnad av närlundskolan paviljongen. Värme, vatten, avlopp. (2017)

Ombyggnad av fastighet Repslagaren för Askersundsbostäders räkning (2016)

Installation och projektering av: Vatten, avlopp, oljeavskiljare och värme

till ASKERSUNDS GÖR-DET-SJÄLV TVÄTT (2016)

Installation av värmepanna på Askersunds reningsverk. Drivs av

återvunnen metangas från reningsverket. (2015)

Installation av vatten och avlopp till fastighet (2015)

Borrning under landsväg till kommunal anslutning

Installation av Industribyggnad kvarteret Salamandern 2 Örebro (2014)

 

Installation hos Vätter rehab och Askersundshälsan i Askersund (2014)

 

Installation hos O'Learys i Askersund (2014)

 

Installation av Industribyggnad Kaufeldt i Hammar (2013)

 

Övriga referensobjekt:

 

 

Namn/adress Typ Utfört arbete

 

3 ggg i Askersund Hyresfastighet V, VÄ

 

Askersundsbostäder AB Hyresfastighet V, VÄ

 

Askersunds indusrifastighet AB Industri V, VÄ, T

 

Askersunds reningsverk Fastighet V, VÄ, T

 

Bara Fastigheter Bostäder V, VÄ, VP

 

BEDA Golv & Bygg Hyresfastighet V, VÄ

 

Bergkvist Bygg Affärslokaler VÄ

 

BFA Bygg Bostäder V, VÄ

 

Bostadsföreningar i Askersund Hyresfastighet V, VÄ

Brf Torgparken Affärslokaler/Bostäder FV

 

Cederblads Flerbostadshus VP

 

Citycampingen Camping V, VÄ

 

Coop Butiker Stormarknad Butik V, VÄ, K

 

Hagaby förvaltning Hyresfastighet VA, VÄ

 

Jan-Erik Swärd & Söner Hyresfastigheter/Villor V, VÄ

 

JH Byggvaror AB Hyresfastighet V, VÄ, BOA

 

Kaufeldts Mekaniska (Se ovan) Industri V, D, S, VÄ, K, VP, BOA

 

Kommunverkstad Kontor/Verkstad VP

 

KV. Rådhuset Hus A Kontorshus V, S, VÄ, K

 

Kv. Staperängen Servicebyggnad V, D, S, VÄ, VP, FA

 

Håkan Bagger AB Villor V, VÄ

 

Lantmännen Fastigheter AB Fastighet V, T, VÄ

 

Lerbäck 1:37 Servicebyggnad V, D, S, VÄ, K, VP, FA

 

Limbo Bygg HB Villor V, VÄ

 

Lundin Mining Gruva V, K, T

 

Munksjö Aspa Bruk Industri V, VÄ

 

Närkes Brunnsborrning Skola V, VÄ

 

Närlunda Skola VÄ

 

Removex i Åmmeberg Industri V, VÄ, VP, T

 

Reservkraftverk Askersund Fastighet Olja, Svets, isolering

 

Rådhuset i Askersund Kontor V, VÄ, K

 

Rörkrökaren i Hallsberg Industri V, VÄ

 

Stöökagatan Flerbostadshus V, D, S

 

Svensk Glasåtervinning Industri T

 

Södermalmstornet AB Bostäder V, VÄ

 

Vättern Marinan Kontor/Verkstad VP

 

ÅV Bygg AB Hyresfastigheter/Villor V, VÄ

 

 

 

 

 

 

V = Vatten/Avlopp

D = Dagvatten

S = Spillvatten

VÄ = Värme

K = Kyla

VP = Värmepump

FV = Fjärrvärme

T = Tryckluft

FA = Fettavskiljare

BOA = Bensin-/Oljeavskiljare

Copyright Hammar VVS Teknik AB 2016© All Rights Reserved